Historie o těžkých protivenstvích církve české hned od počátku jejího na víru křesťanskou obrácení, v létu Páně 894, až do léta 1632, za panování Ferdinanda II.

Komenský, Jan Amos
VIII. vyd. Spolek Komenského, 1922. 282 s.
Edice: Českobratrská bibliotéka ; Č. 4