Historie o těžkých protivenstvích církve české hned od počátku jejího na víru křesťanskou obrácení, v létu Páně 894 až do léta 1632 za panování Ferdinanda II : s připojením historie o persekuci Valdenských roku 1655 stále a Jana Rosacia:Koruny neuvadlé mučedlníků Božích Českých.

Hartman, Adam
2.vyd. Spolek Komenského, 1902. 384 s.