Historie o synu švédského krále a české paní.

Kneidl, Pravoslav; Mézl, Zdeněk
Památník národního písemnictví, . 25 s. (na volných dvojlistech)