Historie o synu švédského krále a české paní.

Kneidl, Pravoslav
Památník národního písemnictví, 1984. 25 s. (na volných dvojlistech)