Historie o Doktoru Faustovi, slavném černokněžníku, čili, Vypsání jeho života, skutkův i přehrozného do pekelné propasti uvržení : což všechno z knihy blíže se vyrozumívá.

Herrmann, Ignát; il. Mánes, Josef
I. Herrmann, 1884. 78 s.