Historie NHL 1917-1997.

Stránský, Jiří; Ondroušek, Kamil
Vyd. 2., ve Vyšehradu 1. Vyšehrad, 1997. 247 s.