Historie městské hromadné dopravy v Praze.

Fojtík, Pavel; Prošek, František; Linert, Stanislav
2., dopl. vyd. Dopravní podnik hl. m. Prahy, 2000. 358 s.