Historie mediální komunikace.

Verner, Pavel
Vyd. 1. Univerzita Jana Amose Komenského, 2013. 192 s.