Historie literatury české, aneb, Saustawný přehled spisů českých s krátkau historii národu, oswiecenj a gazyka.

Jungmann, Josef
Antonín Straširypka, . 4, 703 s.