Historie literatury české, aneb, Saustawný přehled spisů českých s krátkau historii národu, oswiecení a gazyka.

Jungmann, Josef
F. Řiwnáč, 1849. 4, 703 s.