Historie letničního hnutí. I, Autentické dokumenty [1904-1957].

Křesťanský život, 2005. 278 s.