Historie letectví : průkopníci světové aviatiky od antiky do r. 1914.

Balej, Jan; Sviták, Pavel; Plocek, Petr
1. vyd. CPress, 2012. 240 s.