Historie jako umění a jako věda.

Hughes, H. Stuart; Hughes, Stuart H
Vyd. 1. Svoboda, . 157 s.
Edice: Otázky dějin