Historie Geografické služby AČR : 1918-2008.

1. vyd. Ministerstvo obrany České republiky - Agentura vojenských informací a služeb, 2008. 198 s.