Historie dětského pokrokového hnutí : příspěvek k dějinám dětského hnutí.

Budský, František
2., opr. vyd. Mladá fronta, 1961. 196 s.