Historie bible.

Čapek, Vladimír; ed. Svrček, Luděk
3., upr. vyd. Advent, . 126 s., [16] s. obr. příl; 127 s., [16] s. obr. příl