Historie a vývoj lesů v českých zemích : sborník referátů : Srní, 17.10.-18.10.2006 = Forest History and Development in the Czech Countries.

ed. Neuhöferová, Pavla
Vyd. 1. Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a environmentální, Katedra pěstování lesů, 2006. 256 s.