Historie a současnost báňského školství v českých zemích.

Blesk, 1996. 224 s.