Historie a perspektivy přádelnictví na Brněnsku : sborník ze semináře konaného dne 11. října 1977 v Technickém muzeu v Brně.

ed. Herka, Vladimír
1. vyd. Státní nakladatelství technické literatury, 1979. 168 s.