Historie. 2, Pravěk, starověk.

Marek, Václav
Masarykova univerzita. Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky, 2004.