Historický vývoj češtiny : hláskosloví, tvarosloví, skladba.

Lamprecht, Arnošt; Šlosar, Dušan; Bauer, Jaroslav
1. vyd. Státní pedagogické nakladatelství, 1977. 309 s.
Edice: Vysokoškolské učebnice a příručky