Historický ústav Akademie věd České republiky : všeobecná a bio-bibliografická příručka.

Historický ústav Akademie věd České republiky, 1998. 135 s.