Historický rozbor básní Rukopisu Králodvorského: Oldřicha, Beneše Heřmanova a Jaroslava.

Goll, Jaroslav
J. Goll, 1886. 95 s.