Historický původ knih Písma Svatého.

R. Grund, 1887. 250 s.