Historický místopis země Moravskoslezské. Díl 6, Přerovský kraj.

Hosák, Ladislav
Nákladem Společnosti přátel starožitností ČSL v Praze, . s. 620-708; s. 617-730
Edice: Knihovna Společnosti přátel starožitností ; č. II., 6