Historický místopis země Moravskoslezské. Díl 4, Hradišťský kraj.

Hosák, Ladislav
Společnost přátel starožitností československých, 1935. s. 349-460
Edice: Knihovna Společnosti přátel starožitností československých