Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1848-1960. Sv. 2, Jaromír Kubíček, Jaroslav Vlach: Bibliografie historicko-vlastivědné literatury k období let 1848-1960 na Moravě a ve Slezsku.

Vlach, Jaroslav; Kubíček, Jaromír
Vyd. 1. Profil, . 234 s.