Historický atlas revolučního hnutí. I.-IV. [díl].

1. vyd. Ústřední správa geodesie a kartografie, 1956. [9], 180 s.