Historicko zeměpisný atlas školní starého, středního a nového věku.

Balcar, Antonín; Kameníček, František; Horák, Bohuslav
tisk a náklad V. Neubert, 1801.