Historické slohy ve stručném přehledu.

5. vyd. Staveb. techn, 1937. 17 s.