Historické obrazy života a umučení svatého Václava, knížete českého převzaté z onoho vyobrazení, které lze vidět v jemu zasvěcené kapli v českém metropolitním chrámu na královském Hradě pražském, kde odpočívá jeho tělo, a jež jsou namalovány v týchž tvarech a barvách, v témž odění a v týchž postojích a předvedeny docela věrně.

Hutský z Křivoklátu, Matěj
Knižní klub, 1997. 1 sv. (nestránkováno)