Historické doklady k záměrům Albrechta z Valdštýna a jeho spojenců.

Dvorský, František Ivan
Tiskem a nákladem dra Edvarda Grégra, 1867. 52 s.