Historická zeleň Bratislavy : Sady, záhrady a parky : Učebné texty pre vlastivedných sprievodcov.

Janota, Dušan; Bagin, Anton
1. vyd. Obzor, 1977. 155 s.