Historická Olomouc a její současné problémy. 8, Tématický sborník příspěvků zaměřených na problematiku kultury v Olomouci 10.-13. století s přihlédnutím k širším vývojovým a územním souvislostem.

ed. Bistřický, Jan
1. vyd. Univerzita Palackého, 1990. 209 s. +