Historická mluvnice jazyka českého. Díl IV, Skladba.

Gebauer, Jan; ed. Trávníček, František
nákladem České akademie věd a umění, . v, 763 s.