Historická mluvnice jazyka českého. Díl 3, [sv.] 2, Tvarosloví.

Gebauer, Jan
Vyd. 2., opr. a rozmnožené. Česká grafická Unie, . 542 s.