Historická mluvnice jazyka českého. Díl I, Hláskosloví.

Gebauer, Jan
Nákladem F. Tempského, . xii, 702 s.