Historická mluvnice jazyka českého. Díl 1, Hláskosloví.

Gebauer, Jan; Komárek, Miroslav
2., dopln. vyd. Nakladatelství Československé akademie věd, . 12, 765, [1] s.