Historická mluvnice česká. 2, Tvarosloví.

Vážný, Václav
Státní pedagogické nakladatelství, 1970.
Edice: Učebnice pro vysoké školy