Historická mluvnice česká. 1. [část], Hláskosloví.

Komárek, Miroslav
2., upr. vyd. SPN, 1962. 192, [4] s.
Edice: Učebnice pro vys. školy