Historica Třeboň 1526-1547 : listy, listiny a jiné prameny k politickým dějinám období zrodu habsburské monarchie.

ed. Sterneck, Tomáš
Historický ústav, . 440 s.; ^^^sv
Edice: Prameny k českým dějinám 16.-18. století. Řada A ; sv. 2-1