Historia o císaři Karlovi, toho jména Čtvrtém, králi Českém.

Lupáč z Hlaváčova, Prokop
A.C. Kronberger, 1848. xxiv, 120 s.