Historia o bratru Janovi Palečkovi, stavu rytířského.

Herben, Jan; Aleš, Mikoláš
[2. vyd]. M. Kliková, 1884. 25 s.