História geológie na Slovensku. Zväzok 1.

Grecula, Pavol
1. vyd. Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2002. xii, 748 s.