Historia Franciscana II : sborník textů : kapitoly z dějin české františkánské provincie sv. Václava u příležitosti 300. výročí úmrtí provinčního ministra a významného učence Bernarda Sanniga (1704) a 400. výročí příchodu františkánů k Panně Marii Sněžné v Praze (1604).

Karmelitánské nakladatelství, 2005. 283 s., [32] s. obr. příl