Histologie a mikroskopická anatomie. Díl první, Histologie.

Wolf, Jan; Studnička, František Karel
Melantrich, . 250 s.
Edice: Vysokoškolské rukověti : sbírka vědeckých příruček pro československé vysoké školy a studium soukromé. Řada spisů lékařských ; sv. 3