Histologie a histologická technika. Díl 1, Histologie.

Vacek, Zdeněk
1. vyd. Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1995. 332 s.