Histológia : učebnica pre bakalárske a magisterské zdravotnícke odbory.

ed. Belej, Kamil
2., opr. vyd. Vydavateľstvo UK, 2008. 146 s.
Edice: Vysokoškolská učebnica