Hippolytos.

Euripidés
2. vyd. Společnost přátel antické kultury, 1941. 73 s.
Edice: Museion - sbírka překladů ; sv. 11