Hindština : Vysokošk. příručka. Část 1.

Pořízka, Vincenc
2., rozš. vyd. SPN, 1972. 703, [1] s.
Edice: Vysokoškolské příručky